Strona główna

 Kontakt  Pomoc
Rozmowa on-line
z konsultantem
Szybkie zamówienie (krok 1)
 
 

Aspekty prawne: Polityka antyspamowa

 

Strona główna

 

Oferty promocyjne

 

Aktualności

 

Hosting i serwery

 

   Serwery wirtualne

 

   Konta Dedykowane

 

   Konta VDS

 

   Root serwery

 

   Opcje dodatkowe

 

Rejestracja domen

 

Certyfikaty SSL

  

Wsparcie techniczne

 

Rozliczenia i płatności

 

Kontakt z obsługą

 

Aspekty prawne

 

   Regulamin

 

   Gwarancja jakości

 

   Polityka bezpieczeństwa

 

   Polityka prywatności

 

   Netykieta

 

   Polityka antyspamowa

 

   Rozstrzyganie sporów

 

 

 

Polityka antyspamowa PROSCAPE - Netlook.pl

Firma PROSCAPE, właściciel marki NETLOOK.PL bezwzględnie zakazuje wykorzystywania przez użytkowników serwerów wirtualnych, kont VDS (serwery semi-dedykowane), serwerów dedykowanych oraz kont e-mail aktywnych na wymienionych rodzajach serwerów, do rozpowszechniania materiałów, powszechnie uznawanych za SPAM, gdzie obowiązującą definicją SPAMu są reguły określone na stronach WWW:

• http://www.nospam-pl.net
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Spam
• http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_spam

• http://www.uokik.gov.pl//konsument_w_sieci.php

Definicję SPAMu firma PROSCAPE opera także (lecz nie wyłącznie) na przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która wprowadza do polskiego prawa dyrektywy 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000).


W przypadku użytkowników, którzy nie będą stosowali się do zakazów dotyczących przesyłania masowej korespondencji e-mail do niezweryfikowanych odbiorców, które opisane są w Regulaminie usług hostingowych, firma PROSCAPE będzie wyciągała stosowne konsekwencje, włącznie z blokadą dostępu do usług lub natychmiastowym wyłączeniem usługi.

Firma PROSCAPE zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich dostępnych metod w celu ograniczenia możliwości dostarczenia wiadomości e-mail, które są nadawane w sposób masowy do odbiorców, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie przedmiotowych materiałów reklamowych. Za SPAM firma PROSCAPE - netlook.pl uważa wiadomości email, które w szczególności spełniają poniższe reguły:

 

1. Treść przesyłanej przez użytkownika wiadomości email jest niezależna od tożsamości odbiorcy.
2. Odbiorca wiadomości email nie wyraził uprzedniej, świadomej i zamierzonej, weryfikowalnej, zgody na otrzymanie danej wiadomości email.
3. Treść wiadomości email daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca danej wiadomości e-mail wskutek jej wysłania może odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści, jakie towarzyszą odbiorcy wiadomości w wyniku jej otrzymania.


Ostateczna decyzja, klasyfikująca daną wiadomość jako SPAM jest podejmowania przez firmę PROSCAPE - netlook.pl na podstawie własnych doświadczeń oraz warunków przedstawionych na niniejszej stronie.

Oto niektóre dodatkowe kryteria, stosowane przez firmę PROSCAPE do filtrowania wiadomości e-mail przesyłanych od lub do serwerów pocztowych:

• odrzucanie wiadomości e-mail, które nadawane są z serwerów pocztowych oznaczonych jako open relay;
 

• odrzucanie wiadomości e-mail, które nadawane są z serwerów pocztowych nie posiadających poprawnych wpisów DNS i/lub revDNS lub posiadających wpisy DNS i/lub revDNS będące wpisami automatycznymi;
 

• odrzucanie wiadomości e-mail, które nadawane są z serwerów zapisanych w bazach RBL (tzw. czarnych listach) jako źródła SPAMu - wykorzystywane przez PROSCAPE bazy RBL to: spamcop.net, abuseat.org, spamhaus.org,  psbl.surriel.com
 

• odrzucanie lub blokowanie natychmiastowego dostarczenia wiadomości, które przesyłane są w bardzo dużej ilości w krótkim odstępie czasu (rzędu kilku sekund);
 

• odrzucanie przesyłek e-mail, które zawierają błędne, sfałszowane nagłówki;
 

• odrzucanie przesyłek e-mail, uznanych przez systemy antywirusowe PROSCAPE - Netlook.pl za zawierające wirusy;
 

• odrzucanie przesyłek, które nadawane są z serwerów pocztowych, uznanych przez Administratorów PROSCAPE - Netlook.pl jako źródła SPAMu

 

• oznaczanie nagłówkiem *** SPAM *** wiadomości, których treść (wraz z załącznikami) nosi znamiona wiadomości SPAMowych, wg reguł definiowanych przez filtry antyspamowe PROSCAPE - netlook.pl (reguły dostępne do wglądu na życzenie użytkownika)

Reklamacje dotyczące odrzucenia przesyłek e-mail przez serwery pocztowe PROSCAPE - Netlook.pl proszę przesyłać na adres: . Do wiadomości proszę dołączyć pełne nagłówki zwróconej poczty.
 

Dodatkowe warunki:
Integralną częścią Polityki Antyspamowej PROSCAPE - Netlook.pl jest Regulamin PROSCAPE - Netlook.pl

 

 
 

Infolinia: 0801 000 859 • e-mail:

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2003-2017 PROSCAPE Netlook.pl Hosting