Strona główna

 Kontakt  Pomoc
Rozmowa on-line
z konsultantem
Szybkie zamówienie (krok 1)
 
 

Aspekty prawne: Rozstrzyganie sporów wynikających ze świadczenia usług hostingowych

 

Strona główna

 

Oferty promocyjne

 

Aktualności

 

Hosting i serwery

 

   Serwery wirtualne

 

   Konta VDS

 

   Root serwery

 

   Opcje dodatkowe

 

Rejestracja domen

 

Certyfikaty SSL

  

Wsparcie techniczne

 

Rozliczenia i płatności

 

Kontakt z obsługą

 

Aspekty prawne

 

   Regulamin

 

   Gwarancja jakości

 

   Polityka bezpieczeństwa

 

   Polityka prywatności

 

   Netykieta

 

   Polityka antyspamowa

 

   Rozstrzyganie sporów

 

 

 

W przypadku pojawienia się sporów, kwestie ich rozstrzygania określają odpowiednie przepisy Regulaminu usług świadczonych przez PROSCAPE - netlook.pl

Wyciąg z Regulaminu PROSCAPE - netlook.pl (pełna wersja Regulaminu: www.netlook.pl/regulamin.htm):

 

VI. Reklamacje i spory

1. W związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem usługi przez PROSCAPE, Klient ma prawo przesłać do Usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej swoją Reklamację. Reklamacja powinna być wysłana na adres korespondencyjny firmy PROSCAPE podany na stronie www.netlook.pl/kontakt.htm, może być ona także przesłana przez Klienta w formie elektronicznej na adres email info@netlook.pl. Każda zgłaszana Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dane Klienta, rodzaj świadczonej usługi, zarzuty wraz z uzasadnieniem oraz proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji, jaki jest oczekiwany przez Klienta. Brak informacji wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu, które dotyczą zgłaszanej Reklamacji, spowoduje przesłanie przez Usługodawcę stosownego wezwania Klienta do ich uzupełnienia.

2. Rozstrzygnięcie Reklamacji zostanie przesłane do Klienta w formie elektronicznej lub pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta we wniosku Reklamacyjnym. W przypadku gdy reklamacja zgłoszona przez Klienta będzie wymagała uzupełnienia pisemnego, firma PROSCAPE zwróci się do Klienta o uzupełnienie wymaganych informacji lub poinformuje Klienta o tym, że rozpoczęła procedurę uzyskiwania dodatkowych uzupełniających informacji od innych podmiotów niż Klient, o ile taką konieczność powoduje wniesiona reklamacja. Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedzi na zgłoszoną przez Klienta reklamację w terminie 14 dni od momentu otrzymania przedmiotowej reklamacji. Do podanego terminu rozpatrzenia Reklamacji nie wlicza się czasu potrzebnego na uzupełnienie danych Reklamacji przez Klienta, o którym mowa w pkt 1 Rozdziału VI Regulaminu usług świadczonych przez PROSCAPE, jaki jest dostępny pod adresem http://www.netlook.pl/regulamin.htm.

3. W przypadku pojawienia się sporów wynikających z realizacji Usługi przez firmę PROSCAPE, Klient zobowiązany jest do wyczerpania procedury reklamacyjnej opisanej w Rozdziale VI Regulaminu usług świadczonych przez PROSCAPE, jaki jest dostępny pod adresem http://www.netlook.pl/regulamin.htm. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze wnoszone przez Klienta rozpatrywane są na podstawie zapisów pkt 17 oraz 20 w Rozdziale II Regulaminu usług świadczonych przez PROSCAPE, jaki jest dostępny pod adresem http://www.netlook.pl/regulamin.htm.
 

 
 

Infolinia: 0801 000 859 e-mail:

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2003-2017 PROSCAPE Netlook.pl Hosting